Home

Het bestuur van de Conferentie van de Jonge Balie van Tongeren bestaat uit tien jonge advocaten die verkozen worden uit en door de Conferentie. Dit zijn alle advocaten-stagiairs en alle tableau-advocaten met maximum tien jaar anciënniteit van het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

Deze verkiezing vindt jaarlijks in juni plaats. De voorzitter wordt in principe verkozen voor een mandaat van twee jaar. De overige tien bestuursleden worden verkozen voor één jaar. Enkele maanden later, bij aanvang van het nieuwe gerechtelijk jaar, kiezen de eerstejaarsstagiairs uit hun midden het twaalfde bestuurslid dat hen zal vertegenwoordigen in het bestuur.

Het bestuur van de Conferentie heeft diverse taken: het geven of organiseren van vormingen, het wegwijs maken van de stagiairs, belangenbehartiging, het verbeteren van de contacten tussen balies, het organiseren van culturele, ontmoetings- of ontspanningsactiviteiten,…

Hierbij probeert het bestuur zoveel mogelijk in te spelen op de verschillende interesses van onze zeer heterogene doelgroep. Dit alles heeft tevens een gemeenschappelijke basis en beoogt hetzelfde doel, met name het bevorderen van één van de belangrijkste kenmerken van ons beroep, de confraterniteit.

Teneinde al deze taken en activiteiten in goede banen te leiden, vergadert het bestuur van de Conferentie van de Jonge Balie maandelijks in haar vergaderzaal op de tweede verdieping in het Huis van de Advocaat.

Mr. Victoria Roddi - Voorzitster

Mr. Victoria Roddi
Voorzitster

Stefan Jacobs - Penningmeester

Mr. Stefan Jacobs
Penningmeester

Mr. Danny Lavreysen - Secretaris en Websiteverantwoordelijke

Mr. Danny Lavreysen
Secretaris en Websiteverantwoordelijke

Gerry Banken - Permanente Vorming en Openingsconferentie

Mr. Gerry Banken
Permanente Vorming, Pleitwedstrijd en Openingsconferentie

Caroline Pirard -  Filmavond, Tongerse Spelen en Revue

Mr. Caroline Pirard
Tongerse Spelen, Filmavond

Nathalie Oosterbosch - Tongerse Spelen

Mr. Nathalie Oosterbosch
Tongerse Spelen, Filmavond

Steffi François - Openingsconferentie en Revue

Mr. Steffi François
Openingsconferentie en Revue

Melissa Cybulski - Openingsconferentie, Revue en Stagecommissie

Mr. Melissa Cybulski
Openingsconferentie, Revue en Stagecommissie

Marie-Julie

Mr. Marie-Julie Put
Opvang eerstejaarsstagiairs, Baliequiz en Teambuilding

HW_Joren

Mr. Joren Janssen
Vertegenwoordiger eerstejaarsstagiairs, Baliequiz